Verkkokaupan perustaminen: Hinnoittelu

Share this post on:

Tuotteiden hinnoittelun pohjaksi käytetään monenlaisia eri lähtökohtia. Tässä niistä kolme ehkä eniten käytettyä:

Kustannusperusteinen hinnoittelu

Kustannusperusteinen hinnoittelu toimii periaatteella ”hinta = kulut + kate %”. Eli määritellään toivottu kateprosentti ja lisätään se tuotteen kuluihin. Kulut koostuvat tuotteen inventaarihinnasta, sekä tuotteelle jyvitetyistä yrityksen kiinteistä kuluista. Kiinteiden kulujen jyvittäminen tuotekohtaiseksi muuttujaksi voi olla haastavaa.

Markkinaperusteinen hinnoittelu

Markkinapohjaisessa hinnoittelussa omien tuotteiden myyntihinnat pohjataan siihen, että mitä sama tuote maksaa muualla.

Arvoperusteinen hinnoittelu

Arvoperusteinen hinnoittelu on erittäin hyödyllinen varsinkin itse valmistetuissa tuotteissa ja muissa tuotteissa, joita ei saa muualta hankittua. Tällöin asiakkailla ei ole vertailupohjaa hinnalle, joten tuotteen ei tarvitse olla halvin. Lisäksi kustannusperusteinen hinnoittelu taas ei ole kannattava, koska arvoperusteisella hinnoittelulla voidaan saada paljon suurempi kate. Kannattaa siis lähteä liikkeelle siitä, että minkä arvoinen tuote oletettavasti on käyttäjälleen? Jos tuotteella on suuri käyttöarvo, voi sen hinta olla korkea, vaikka itse tuotteen valmistuskustannus olisi häviävän pieni. Huomaa, että korkeampi hinta voi tällaisessa tilanteessa jopa parantaa tuotteen myyntiä! Monissa tutkimuksissa on tätä testattu ja joillakin tuotteilla korkeampi myyntihinta on tosiaan saanut myyntimääriäkin nousemaan. Tämä johtuu siitä, että korkea hinta luo tuotteesta laatumielikuvaa. Halpa ei voi monen mielestä olla hyvää. Varsinkin tämän kaltaisilla tuotteilla hintaa kannattaa testata: vaihtele hintaa säännöllisesti, radikaalistikin, ja kokeile vaikuttaako suurempi tai pienempi hinta myyntimääriin. 

Alennusten vaikutus katteeseen

Verkkokaupassa asiakas saadaan usein koukkuun jollakin alennuksella tai kampanjalla. Otathan kuitenkin aina huomioon alennusten vaikutuksen yrityksen katteeseen, jotta et polje yrityksesi kannattavuutta liian suurilla alennuksilla.

Alla olevan taulukon esimerkkilaskelmassa oletetaan, että tuotteen yksikköhinta on normaalisti 100 €, menekki 20 kpl ja kateprosentti 40 %. Taulukossa on laskettuna kuinka paljon myynnin pitäisi milläkin alennusprosentilla kasvaa, jotta alennus tuottaisi enemmän katetta kuin normaaliin hintaan myyminen. Taulukossa on myös laskettuna kuinka paljon vähemmän katetta jäisi käteen, jos alennus ei lisäisi lainkaan menekkiä.

AlennusprosenttiTuotteen kate Myynnin lisäystä pitäisi tulla vähintäänLisämenekki kpl, saman katteen saamiseksi.Katteen pienentyminen, jos alennus ei tuotakaan lisämyyntiä
0 %40 %0 %00,00 €
-10 %33 %33 %6-134,00 €
-20 %25 %100 %20-300,00 €
-25 %20 %167 %33-400,00 €
-30 %14 %300 %60-520,00 €

© Vesa Nippala

Share this post on: